11 Bình luận
  • thequietvnese
    - Cái đh bé tí thế kia thì ai đeo
    - Bà kia nói chuyện điện thoại với ai nhỉ, mang được cái điện thoại về thời đấy chắc sóng mạnh lắm
Website liên kết