4 Bình luận
  • itanium7000
    Đây là đang phản ánh về việc các địa phương cấp tỉnh tự ý ra văn bản quy định một cách sai thẩm quyền mà theo đó tại các tỉnh này việc sửa xe đạp, chạy xe ôm cũng phải xin giấy phép kinh doanh.
  • thangtm
    Nhớ nộp thuế và bảo hiểm đầy đủ sau khi đăng ký kinh doanh nhé
Website liên kết