1 Bình luận
  • SuperSliver
    Khả năng đầu tháng 1 sẽ lại phá giá tiếp, công ty có tý ngoại tệ găm lại chờ bán cho được giá.
Website liên kết