5 Bình luận
 • downfall
  Qua 12 giờ mở kênh mới, mình nhận thấy nhu cầu trao đổi thông tin, đặc biệt là nhu cầu Hỏi - Đáp về những vấn đề trước nay còn đang băn khoăn của mọi người là rất lớn.
  Như đã nói từ trước, mình muốn xây dựng một cơ sở tiên đề chung (dựa trên sự đồng thuận cao) cho tất cả những người tham gia trao đổi (kể cả những người trước nay chưa từng quan tâm đến tâm linh).
  Do đó mình xin gửi đến các bạn bài giảng về 5 điều không nên tin của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Trong bài giảng này thầy đề cập đến 5 vấn đề mà trước nay nhiều người ít quan tâm đến Phật Pháp thường có quan niệm sai lầm:
  1. Tin vào tận thế.
  2. Chết là hết (hay sống gửi thác về trong quan niệm dân gian).
  3. Sự tồn tại của cái gọi là địa ngục và sự trừng phạt sau cái chết.
  4. Sự tồn tại của ma quỷ ám người sống.
  5. Không tin vào nhân quả.

  Mặc dù bài giảng sử dụng những lý luận và dẫn chứng chưa thực sự làm thỏa mãn mình (người gửi link) nhưng cũng tương đối đầy đủ và gần sát với quan niệm của mình về những vấn đề tâm linh cơ bản.

  Hi vọng ai rảnh xem xong (60 phút) sẽ có hiểu biết bước đầu để phân biệt đâu là niềm tin tôn giáo và đâu là mê tín dị đoan.

  Thượng tọa Thích Nhật Từ (cử nhân Anh văn Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994; Cao học triết học Đại học Delhi năm 1997 và Tiến sĩ triết học Đại học Allahabad năm 2001) - theo wiki -
  Nếu đánh giá với quan điểm của một nhà tu hành thì thầy Nhật Từ không phải là một "chân tu" đúng nghĩa, thầy thành công trên phương diện là một nhà cải cách Phật Giáo và một nhà nghiên cứu.
  Các bài giảng của thầy có được lập luận chặt chẽ, quan điểm rõ ràng và cách dùng từ chuẩn xác. Một trong số các diễn giả mình thích.
  • KISS6789
   @downfall Mình thấy điều 3 và 5 nó trái nghịch nhau, như người k tin nhân quả làm việc ác giết người cướp của phóng hỏa,...tạo đủ các thứ tội ,với điều 2 nếu chết không phải là hết vậy khi chết rồi những người đó chuyển sanh đi đâu? ,nếu mà không có địa ngục hay sự trừng phạt tội lỗi tương ứng của họ tạo ra sau cái chết? Như vậy lại là phi nhân quả rồi.
  • honglamsg
   @KISS6789 tập hợp những hành vi của bạn gọi là Nghiệp, và Nghiệp sẽ dẫn bạn sau khi chết tái sanh đi đâu và thành cái gì. Nghiên cứu thêm về tái sanh và luân hồi, bạn sẽ có câu trả lời đầy đủ nhé.
  • KISS6789
   @honglamsg Bạn đọc kĩ lại bình luận của mình bên trên và câu hỏi mình đặt ra nhé rồi trả lời cho cẩn thận đầy đủ theo ý hiểu của bạn.
  • tuananh2016
   @downfall Điều 3. Sự tồn tại của cái gọi là địa ngục và sự trừng phạt sau cái chết, điều này hình như trái với lời dậy của Đức Thế tôn thì phải. Chẳng phải Devadatta cũng vào địa ngục A tỳ sao?
Website liên kết