2 Bình luận
  • meofi
    Người chết là chuyện đáng tiếc. Không muốn thể hiện sự cảm thông thì cho qua. Chẳng nên hơn thua ở sự kiện này làm gì.
    • L__I__N__K
      @meofi Đây chẳng phải là chuyện hơn thua gì bạn ạ. Mình chỉ ghét mấy thằng "rận chủ nửa mùa" mồm lúc nào cũng "hèn với giặc, ác với dân". Hễ cứ lúc nào có chuyện là y như rằng lấy đó làm cái cớ để được thể hiện và chửi bới trước tiên. Một đám rẻ rách bẩn thỉu!
Website liên kết