2 Bình luận
  • nguyenlinh1214
    Muốn chụp ảnh liên hoàn, bạn có thể bấm và giữ nút chụp ảnh, Iphone sẽ tự chuyển sang chế độ “burst” và chụp nguyên một series ảnh cho tới khi bạn bỏ giữ nút chụp.


    Giờ mới biết.
  • YeahYeah1
    Dùng táo khuyết lâu rồi nhưng giờ mới thấy nó có ích tới vậy :v
Website liên kết