1 Bình luận
  • hieupbc
    theo nguồn tin cảnh sát thì đã có hơn 100 người chết tính tới thời điểm hiện tại và có vẻ như lại liên quan đến đạo Hồi
Website liên kết