1 Bình luận
  • ladygaga
    Đội tuyển Đức phải bí mật đổi khách sạn vì có tin nặc danh nhằm vào họ. Tổng thống Holland đang xem bóng đá cũng phải di tản. Khán giả hoảng loạn tràn xuống sân, rồi bình tĩnh xếp hàng ra về.
Website liên kết