6 Bình luận
 • trankhoan
  Có nhiều lý do SP của BSR (Dung Quất) tồn kho không tiêu thụ được;
  - Thay vì làm kinh tế người ta làm chính trị.
  - Hoa hồng ( quốc hoa) và các công trình ngoài hàng rào(đê chắn sóng...) đẩy suất đầu tư cao chót vót thay vì 3,5 tỷ Mỹ kim các nước khác có thể làm được hơn ba nhà máy LD có cùng công xuất.
  -Thiết bị lạc hậu chỉ lọc được dầu ngọt (tỷ lệ Paraphin,lưu huỳnh thấp) sản phẩm dầu thô của Bạch Hổ.
  Các lý do trên cùng một vài lý do khác như các nước xung quanh nhà máy LHD của họ đã hết khấu hao làm giá thành SP của BSR cao nên không bán đượckể cả thị trường nội địa dẫn đến tồn kho. Mỗi năm theo tính toán của các chuyên gia thì BSR lỗ khoảng 200 triệu Mỹ kim tính cả lãi xuất vay.
  Nói chung duy trì BSR có người ví von như nuôi thằng nghiện trong nhà.
 • bogo
  Ng ta hình như thấy trc đc cảnh này rùi thì phải
  https://ltus.me/eCO
 • diemaynguoiviet
  Không hiểu hết chỗ chứ mà xăng dầu vẫn phải nhập khẩu nhỉ
 • luanth
  cả một quốc gia thiên nhiên ưu đãi như vô tận, mà nhìn đâu cũng là bế tắc.
 • trankhoan
  Có nhiều lý do SP của BSR (Dung Quất) tồn kho không tiêu thụ được;
  - Thay vì làm kinh tế người ta làm chính trị.
  - Hoa hồng ( quốc hoa) và các công trình ngoài hàng rào(đê chắn sóng...) đẩy suất đầu tư cao chót vót thay vì 3,5 tỷ Mỹ kim các nước khác có thể làm được hơn ba nhà máy LD có cùng công xuất.
  -Thiết bị lạc hậu chỉ lọc được dầu ngọt (tỷ lệ Paraphin,lưu huỳnh thấp) sản phẩm dầu thô của Bạch Hổ.
  Các lý do trên cùng một vài lý do khác như các nước xung quanh nhà máy LHD của họ đã hết khấu hao làm giá thành SP của BSR cao nên không bán đượckể cả thị trường nội địa dẫn đến tồn kho. Mỗi năm theo tính toán của các chuyên gia thì BSR lỗ khoảng 200 triệu Mỹ kim tính cả lãi xuất vay.
  Nói chung duy trì BSR có người ví von như nuôi thằng nghiện trong nhà.
 • bihai
  cái quái gì ở vịt ngan làm cũng đắt hơn mua,đến than với dầu chỉ đào lên bán mà cũng kêu lỗ thì dẹp mẹ nó hết đi để đi buôn cho nhanh.sang sing mà học chẳng có cái quái gì cả độc buôn không cũng giàu.
Website liên kết