14 Bình luận
  • HuyThai
    Nếu mà phải hỏi thì tức là chưa biết cần làm start up gì hoặc ý tưởng và niềm tin không đủ mạnh. Vì vậy tốt nhất không nên bỏ.
  • hungskate
    K chơi đổi đô ra tiền việt nha
Website liên kết