Bạn bè 360°

  •  
    jonysmith2297 ghi chép

    Bệnh đốm trắng trên cây thanh long

    hững năm gần đây bệnh đốm trắng gây hại trên cây thanh long và lây lan rất nhanh. Bệnh xuất hiện khá lâu ở 1 số nước châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia. Tại Việt Nam, bệnh đốm trắng xuất hiện rải rác vào năm 2008 ở Bình Thuận với không gian và tỷ lệ nhiễm rất ít.Bưởi...
    được loan tin bởi
Website liên kết