Bạn bè 360°

 •  
  jonysmith2297 ghi chép

  Xuất hiện bệnh lạ trên cam sành

  Bên cạnh 2 loại dịch bệnh quen thuộc trên cây cam sành là vàng lá thối rễ và vàng lá gân xanh, gần đây, nhiều nhà vườn trồng cam sành trên địa bàn thị xã Ngã Bảy đang hoang mang với 1 loại bệnh lạ gây vàng lá từ trên đọt cây cam xuống - vàng đầu.TÁO

  ĐÀO VÀNG GIỐNGngày...
  được loan tin bởi
Website liên kết