Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  vnpanda191 ghi chép

  Các trường hợp nên phòng tránh khi thiết kế logo

  Kỹ thuật 1: Chọn một động vật  Chắc chắn 1 điều, động vật luôn luôn đem lại một nguồn cảm hứng cho đa số nghệ sĩ. Một con vật có thể để đại diện cho 01 công ty, hàng hóa hoặc dịch vụ vì nó có một tính cách và đặc điểm cụ thể. Để dịch vụ thiết kế logo động vật lấy ý tưởng từ...
  được loan tin bởi
Website liên kết