Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  TanNg ghi chép

  Draft

  Big Media và Small Media

  Chép ra đây cho khỏi quên thôi, không có nội dung gì

  1 - Bắt đầu với big media form
  2 - Nhỏ thì mặc định là tạo post media nhỏ, không cần hỏi
  3 - Có nhút chuyển đổi to/nhỏ
  4 - Nhắc nhở đổi về nhỏ nếu cảm thấy ko đủ tiêu chí to.
  5 - Đủ tiêu chí to...
Website liên kết