Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  honglamsg ghi chép

  Có gì trong một danh từ? Hoa hồng hương ấy cho dù tên chi.

  Cũng thế, chân lý không cần nhãn hiệu, nó không là Phật giáo, Gia tô giáo, Ấn giáo, hay Hồi giáo. Chân lý không là độc quyền của ai. Những nhãn hiệu tông phái là một trở ngại cho sự hiểu biết chân lý một cách tự tại, và chúng làm phát sinh những thành kiến tai hại trong tư tưởng con người.Điều này...
  được loan tin bởi phanthithuydung , QCTT683 người nữa
  KISS6789
  Chấp vào hình tướng, văn tự thì đều là xiềng xích rồi. Chẳng qua như ta vào tù và tự chọn phòng nào hợp lí với tri kiến mình mà thôi. Hay ví dụ như bác đọc bình luận của em và cảm thấy khó chịu, đó cũng là xiềng xích vậy.
  5 năm trước· Trả lời
  maylamgiado
  không sinh, không tử
  không có, không không
  không giống, không khác.
  không đến không di
  5 năm trước· Trả lời
Website liên kết