Bạn bè 360°

 •  
  tieulonglanh ghi chép

  Loài động vật có khả năng bất tử

  Là một trong những loài động vật có khả năng đạt tới sự bất tử nếu như

  chúng sống trong môi trường hoàn toàn thoải mái cho sự phát triển của

  chúng, cá sấu có thể trường sinh bất tử nếu môi trường sống của chúng

  không có trở ngại về bệnh tật, thức ăn, hay bị giết...
  được loan tin bởi
Website liên kết