Bạn bè 360°

 •  
  SuperSliver ghi chép

  COP 21 và tương lai ngành năng lượng tái tạo

  COP 21 nhóm họp xong, báo chí hỉ hả thông báo
  Đạt được hiệp định lịch sử về khí hậu toàn cầu - TheSaigonTime
  Trong đó có nói đến những thoả thuận "lịch sử" về chống biến đổi khí hậu thì đa số đều bị một bài báo Forbes phản bác gần hết. Ghi chép này chỉ ra một vài luận điểm mà những công ty...
  được loan tin bởi
Website liên kết