Bạn bè 360°

  •  
    duc_khang ghi chép

    Liệu du học Mỹ có an toàn không?

    Các trường đại học Mỹ luôn tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa. Trong các đại học Mỹ rất nhiều hội đoàn sinh viên được lập ra với những mục tiêu khác nhau như là Hội sinh viên quốc tế, Nhóm leo núi, Tổ chức Ân xá Quốc tế...và thông thường các tổ chức này nhận tiền tài...
    được loan tin bởi
Website liên kết