Bạn bè 360°

 •  
  duc_khang ghi chép

  Thuê nhà khi du học Canada cần biết điều gì

  Nhiều gia đình Canada chào đón sinh viên quốc tế. Đây có thể là một cách

  hiệu quả cho bạn để cải thiện tiếng Anh của bạn hoặc tiếng Pháp, tìm

  hiểu về cuộc sống hàng ngày ở Canada, và đáp ứng mới, con người thân

  thiện. Ở nhà dân cũng cung cấp một môi trường ổn định và an toàn...
  được loan tin bởi
Website liên kết