Bạn bè 360°

 •  
  duc_khang ghi chép

  Những quy tắc thuê nhà cần biết tại Úc

  Trước khi thuê một nơi để sống, bạn cần phải nhận thức các quy tắc và trách nhiệm của mình khi cho thuê.


  Có nhiều loại khác nhau của các thỏa thuận và quy định tùy thuộc vào loại tài sản mà bạn thuê.


  Một hợp đồng thuê nhà chung là khi bạn thuê một đơn vị hoặc nhà, một
  được loan tin bởi
Website liên kết