Bạn bè 360°

  •  
    chudu24 ghi chép

    Về cù lao An Bình ăn mận chín

    Ở đồng bằng sông Cửu Long, làm du lịch vườn đông nhất, giỏi nhất có lẽ không đâu bằng nhà vườn ở cù lao An Bình. Bà Phạm Thị Lý, chủ vườn mận Ngọc Lý hồi tháng 9 đã không ngại đường xa lên tận Sài Gòn để quảng bá: “Từ tháng chạp mận chín, mời mọi người về chơi. Qua sông, qua phà nhưng dễ đi, dễ...
Website liên kết