Bạn bè 360°

 •  
  Thyssenka ghi chép

  THỎ ĂN THỊT CÁO

  Thỏ con ngồi viết lách. Cáo hỏi: mày viết gì thế?
  - Luận án TS: "Thỏ ăn thịt Cáo"
  - Làm gì có chuyện lạ thế.
  - Đi theo tao sẽ biết.
  Gặp Chó sói:
  - Mày viết gì thế ?
  - Luận án TS: "Thỏ ăn thịt Cáo"
  - Làm gì có chuyện lạ thế.
  - Đi theo tao sẽ...
Website liên kết