Bạn bè 360°

 •  
  hhungbk ghi chép

  Nhận định cavangcon....

  Nghi nhận thị trường lúc 9 giờ 25 phút ngày 21/10/2011

  HOS tăng 5.89 điểm
  HNX tăng 0.94 điểm

  Tuy nhiên theo nhận định cá nhân . tuần sau thị trường quay đầu giảm điểm.

  tuần sau 24/10 -> 28/10 ---- thị trường sớm quay đầu giảm 

  Chỉ cần thứ 2 tuần sau...
Website liên kết