Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    ohshit_181291 ghi chép

    Tống biệt hành

    Tống biệt hành  Đưa người, ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?  Đưa người ta chỉ đưa người ấy Một giã gia đình một dửng dưng...  -Li khách! Li khách! Con đường nhỏ Chí nhớn chưa về bàn tay không Thì không...
Website liên kết