Bạn bè 360°

  •  
    sean ghi chép

    Thí nghiệm của CERN

    Có vài người hỏi thì mình trả lời ở đây cho tiện, nếu các bạn chưa đọc (hoặc mình thấy chả mấy ai bother) thông cáo báo chí và research paper của các bạn ở CERN
    Theo mình hiểu thì là như thế này: từ CERN (cụ thể là từ SPS accelerator của CERN) họ bắn neutrino đến phòng thí nghiệm Gran Sasso ở...
Website liên kết