Bạn bè 360°

 •  
  rubynguyen ghi chép

  ảo - thật

  http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2011/9-13/46089/
  "Không phải ai vào thế giới ảo cũng

  sống tốt, sống thật, và ngược lại. Chỉ biết một điều, đằng sau chữ ảo là

  một thế giới thật, một con người thật, yêu thương thật và tổn thương

  cũng...
Website liên kết