Trở lên trên
 •  
  sonnguyentran
  Có phúc cùng hưởng. Có thưởng cùng chia. Có bia cùng uống. Có bún cùng ăn. Có chăn cùng đắp. Có bắp cùng nhai ....Có thai ráng chịu nha . Kiu réo gì chời (ST)

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Có thai ráng chịu nha . Kiu réo gì chời