Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  envilam ghi chép

  Thiết bị đo COD tự động liên tục

  Hãng Awa - Singapore sản xuất

  Nguyên lý hoạt động:
  - Không cần chuẩn bị mẫu: mẫu được đưa trực tiếp vào đường ống lấy mẫu của máy.
  Nguyên lý đo:Dưới tác dụng của bức xạ cực tím (UV) H2O2 tạo nên gốc OH có hoạt tính rất mạnh. Các gốc OH hoạt tính này tác dụng rất nhanh với các...
Website liên kết