Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  envilam ghi chép

  Hệ thống quan trắc nước thải tự động

  Hệ thống quan trắc tự động nước thải này có 3 phần chính, gồm:

  1. Hệ thống đo và thu thập dữ liệu chất lượng nước tại hiện trường
  2. Hệ thống truyền dẫn dữ liệu
  3. Hệ thống giám sát tại trung tâm.
  Thay vì kiểm tra định kỳ như trước đây, hệ thống này có thể kiểm soát chất...
Website liên kết