Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    beebee ghi chép

    World Bank tuyển dụng Web Editor

    Terms of ReferenceCommunication Associate(Online Producer)   Job Title: Communication Associate (Online Producer) Appointment Type: One year ETC at level ET4 Network/ Sector: COMMNET Department: EACVF Manager Name: Keiko Sato HR Contact:  Vinh Trinh  Background/General Description The World Bank...
Website liên kết