Bạn bè 360°

 •  
  Scouter ghi chép

  Những điều băn khoăn

  Trong cuộc

  sống, chúng ta thường có 2 nỗi băn khoăn:  Một là chúng ta sẽ khỏe mạnh, hay

  chúng ta sẽ bệnh tật?   - Nếu hoàn toàn khỏe mạnh => Cuộc đời thật tuyệt vời

  và không có gì lo lắng. :)  Nếu mắc phải một căn bệnh, thì chúng ta lại có thêm 2
  shimon
  Không biết những hình phạt ở dưới địa ngục là có thật ko nhỉ?
  9 năm trước· Trả lời
Website liên kết