Bạn bè 360°

 •  
  greenleaf8x ghi chép

  Yêu [1]

  Anh:

  Em yêu, anh quá bận để yêu em:
  Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
  Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
  Em yêu, anh quá bận để yêu em!

  Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
  Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
  Tất cả như bóng mây râm thoáng...
Website liên kết