Bạn bè 360°

 •  
  no_fear ghi chép

  Điểm trừ của Google Plus

  Theo cá nhân mình khi sử dụng Google Plus có 2 điểm trừ.
  - Tài khoản không có (chưa có?) activity --> Không biết được xu hướng của circle. Vào facebook hơn 1 nửa nội dung đọc là từ những nội dung bạn bè mình like.
  - Tính năng chia sẻ yếu hơn loan tin của linkhay. Loan tin dễ tạo cộng đồng...
  no_fear
  Vẫn hi vọng Google Plus sẽ tích hợp thực sự các dịch vụ bên ngoài của Google vào. Nền tảng hiện tại đang thiếu Event, Group.
  9 năm trước· Trả lời
Website liên kết