Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    mr_zeroxxx ghi chép

    Con vịt đi mua nho

    Một con vịt đi vào quán bar hỏi thằng nhân viên:_Eh, có bán nho ko?_Không vịt ạ.Hôm sau nó lại tới quán bar đó và hỏi:_Eh, có bán nho ko?_ Không bán.Hôm sau nữa nó tới quán bar đó và hỏi:_Eh, có bán nho ko?_Không.Hôm sau nữa nữa nó tới quán bar đó và lại hỏi: 
    _Eh, có bán nho ko?_Hôm nay, ngày...
Website liên kết