Bạn bè 360°

  •  
    mr_zeroxxx ghi chép

    Con vịt đi mua nho

    Một con vịt đi vào quán bar hỏi thằng nhân viên:_Eh, có bán nho ko?_Không vịt ạ.Hôm sau nó lại tới quán bar đó và hỏi:_Eh, có bán nho ko?_ Không bán.Hôm sau nữa nó tới quán bar đó và hỏi:_Eh, có bán nho ko?_Không.Hôm sau nữa nữa nó tới quán bar đó và lại hỏi: 
    _Eh, có bán nho ko?_Hôm nay, ngày...
Website liên kết