Bạn bè 360°

 •  
  cucnhe2000 ghi chép

  Tranh thêu tay đẹp!

  Xem tranh thêu tay đẹp ở đây:


  http://quocsu.com.vn


  Thành lập năm 1958, Quốc Sự được đánh giá là một trong những nhà sản xuất sản

  phẩm theu tay hàng đầu

  tại Việt Nam.Tại Quốc Sự, tất cả các sản phẩm tranh

  thêu tay đều được làm bằng tay theo cách truyền...
Website liên kết