Bạn bè 360°

 •  
  sei_sie ghi chép

  Lòng yêu nước- Ilia Erenbua

  Cho dù cái gì đang xảy ra thì mình vẫn muốn mượn lời của tác giả ở cuối đoạn: " mất nước Việt Nam thì ta còn sống làm gì nữa?"
  Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây

  trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát

  của trái lê...
Website liên kết