Bạn bè 360°

  •  
    hnt0212 ghi chép

    Người đi tìm hình của nước ♥

    Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra điCho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn BácKhi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất,Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre.  Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,Xa nước rồi, càng hiểu nước...
Website liên kết