Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    lyhap ghi chép

    Nếu là gỗ, đem đốt đi thì đã sao?

    Trước khi xuất gia Đơn Hà đã một thời theo đuổi công danh. Đến một ngày ông cảm thấy chán nản với cuộc sống vô vị bèn tìm đến Mã Tổ thiền sư xin làm đệ tử.

    Mã Tổ thiền sư không nhận và nói rằng: "Mỗi người đều có cơ duyên của mình, cơ duyên của con không phải ở đây. Hãy đi đi."
Website liên kết