Bạn bè 360°

  •  
    FFaway ghi chép

    Cần sự giúp đỡ của mọi người

    mình có nhặt được một thẻ sinh viên của bạn Trịnh Thị Hằng, học ở FTU , ngành kinh tế , chuyên ngành : kinh tế đối ngoại lớp Nga 1. Ai quen biết bạn ấy thì thông báo giúp để nhận lại thẻ, còn ai không quen biết thì hãy gửi giúp tin nhắn này vì cũng sắp thi rồi, không có thẻ sinh viên, không được...
Website liên kết