Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    toktok129 ghi chép

    Hồi ký "ĐẦN LẦU TÌ SỚ" (18+)

    ự nhiên muốn viết một tí nhố nhăng.Tự nhiên nghĩ đến chuyện tì sớ.Tì sớ thì mòn vân tay, nhưng lần đầu rất nhắng nhít.Năm 1989, mình bộ đội, chưa yêu. Gái hơn mình 2 tuổi, đã có người yêu, sinh viên trường nọ.Mình

    với Gái là bạn, thân thiết và vô tư, mày tao chí tớ ùm xọe. Gái ở nội
Website liên kết