Bạn bè 360°

 •  
  phuongdong2011 ghi chép

  lien thong cao dang len dai hoc 2011

  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

  LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2011
  Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: 
  - Ngành đào tạo: Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
  - Chỉ tiêu tuyển sinh : 200
  1.Thời gian, loại hình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp:
  - Thời gian đào tạo:...
Website liên kết