Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    blogMeoMun ghi chép

    Nghĩ cách giải cứu 60 tỷ

    Mình ít có dịp gửi xe ở E-town, hôm nay vô gửi mới để ý thấy quá trời xe. Tính sơ sơ có khoảng 3000 xe, mỗi chiếc tính trung bình khoảng 20 triệu, vị chi là mỗi ngày có 60 tỷ bị "nhốt" 8 tiếng đồng hồ tại E-town.

    Ai có khả năng nghĩ cách sử dụng được 1% số "vốn" này cũng đủ...
Website liên kết