Bạn bè 360°

  •  
    sean ghi chép

    Đơn vị đo

    Ngồi google 1 lúc mới ra là các bài báo ở VN dùng 2 loại đơn vị đo cường độ địa chấn, 1 cái là thang Richter, và 1 cái là thang MSK-64, và dùng 2 cái lẫn lộn (dẫn lời các bác ở trển thì MSK, lấy tin từ các nguồn khác thì Richter.)
    Nói chung là 1 độ Richter rất quan trọng, cái sai số +/- 1 là...
Website liên kết