Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    lyhap ghi chép

    Dũng khí

    3 vị tướng quân ba nước trong một dịp gặp thân mật đã bàn với nhau về "Thế nào là dũng khí?"

    Vị thứ nhất nói : "Tôi sẽ cho các anh xem dũng khí nước tôi hiểu là như thế nào?". Đoạn, ông ra lệnh cho anh lính dưới quyền : "Anh hãy trèo lên đỉnh cây cột 100m rồi hãy giơ tay chào mọi người"....
Website liên kết