Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  kiennt_tv ghi chép

  Lựa chọn và quyết đoán

  prosperity;8749663|02:41|16/03/2011]HÃY LỰA CHỌN, HÃY QUYẾT ĐOÁN

  Tôi vẫn còn nhớ, những ngày đầu tiên của mình - 2005 - Tôi bắt đầu biết thế nào là chứng khoán...


  Tôi vẫn nhớ như in, phi vụ đầu tiên, 2006 -> cổ phiếu đầu tiên - SJS -

  và 13% LN đầu...
Website liên kết