Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  lyhap ghi chép

  Bà nội

  Người già
  Người bệnh
  Người chết

  Ông già
  Ông bệnh
  Ông chết

  Bà già.

  Nhà ba gian
  Nếp lá
  Mái rạ
  Thương quá là thương!

  Chẳng còn vấn vương
  Duyên phận
  Bà thôi buồn
  Vui cùng cháu con,

  Tình son
Website liên kết