Bạn bè 360°

  •  
    Raison ghi chép

    Bản tuyên ngôn ngày 8/3 :)) =))

    Hỡi anh em !Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.Thưa anh em !Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc...
Website liên kết