Bạn bè 360°

  •  
    sean ghi chép

    Theo quan sát

    "Trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng, từ anh hùng cho đến thằng ăn cắp."
    Nhưng có một số người vì lý do nào đó bình đẳng hơn người khác :)
Website liên kết