Bạn bè 360°

 •  
  anhmjn ghi chép

  Tường lửa mạnh nhất thế giới

  Sưu tầm từ Thongtincongnghe.com ^^

  Mỗi tế bào con người chứa 75 MB thông tin di truyền. Mỗi

  tinh trùng chứa 1/2 số đó là 37,5 MB. Trong mỗi ml tinh dịch có 100

  triệu tinh trùng. Trung bình, mỗi lần xuất tinh kéo dài 5 giây và giải

  phóng 2,25 ml tinh dịch. Như vậy...
Website liên kết