Bạn bè 360°

 •  
  motlua ghi chép

  Để được là ông Thọ

  - Chỉ hút thuốc, không uống rượu: Lâm Bưu thọ 63 tuổi.
  - Chỉ uống rượu, không hút thuốc: Chu Ân Lai thọ 73 tuổi.
  - Vừa uống rượu, vừa hút thuốc: Mao Trạch Đông thọ 83 tuổi.
  - Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài: Đặng Tiểu Bình thọ 93 tuổi.
  - Vừa uống rượu, vừa hút thuốc,...
  vuduoc
  123nono
  12 năm trước· Trả lời
Website liên kết